pozemkové spoločenstvo urbárnikov Malé Kršteňany

Fotogaléria

Letecké zábery MK 037

Prezrite si letecké fotografie obce a urbára Malé Kršteňany.

Priložené fotografie